راه اندازی صبانت شیراز

راه اندازی صبانت شیراز

راه اندازی صبانت شیراز

1397/07/12

570

شرکت ارتباط گستر صبا نمایندگی صبانت شیراز زین پس آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در استان فارس شهر شیراز و شهراستانهای استان فارس می باشد.

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر شیراز بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی آزادگان

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی ابوذر

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی امیرکبیر

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی اکبرآباد

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی ایمان

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی توابع مرکز گویم

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی حافظ

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی حضرتی

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی دستغیب

استان فارس شهر شیراز مرکز مخابراتی سعدی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر آباده بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر آباده مرکز مخابراتی آباده

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر اقلید بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر اقلید مرکز مخابراتی امام حسین

استان فارس شهر اقلید مرکز مخابراتی ملاصدرا

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر ارسنجان بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر ارسنجان مرکز مخابراتی ارسنجان

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر استهبان بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر استهبان مرکز مخابراتی شهید فقیهی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر بوانات بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر بوانات مرکز مخابراتی بوانات

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر داراب بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر داراب مرکز مخابراتی شهید بشرپور

استان فارس شهر داراب مرکز مخابراتی شهید نظری

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر فراشبند بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر فراشبند مرکز مخابراتی فراشبند

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر فسا بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر فسا مرکز مخابراتی شهید رضائیان

استان فارس شهر فسا مرکز مخابراتی شهید قندی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر فیروزآباد بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر فیروزآباد مرکز مخابراتی فیروزآباد

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر گراش بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر گراش مرکز مخابراتی گراش

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر قیر بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر قیر مرکز مخابراتی قیر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر جهرم بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر جهرم مرکز مخابراتی امام حسین

استان فارس شهر جهرم مرکز مخابراتی خفر

استان فارس شهر جهرم مرکز مخابراتی مصطفی خمینی

استان فارس شهر جهرم مرکز مخابراتی وحدت

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر کازرون بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر کازرون مرکز مخابراتی سلمان

استان فارس شهر کازرون مرکز مخابراتی شهید قندی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر خرامه بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر خرامه مرکز مخابراتی خرامه

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر خنج بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر خنج مرکز مخابراتی خنج

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر کوار بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر کوار مرکز مخابراتی کوار

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر لامرد بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر لامرد مرکز مخابراتی لامرد

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر لار بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر لار مرکز مخابراتی اوز

استان فارس شهر لار مرکز مخابراتی شهدا

استان فارس شهر لار مرکز مخابراتی شهید خوشه چین

استان فارس شهر لار مرکز مخابراتی لطیفی

استان فارس شهر لار مرکز مخابراتی کریشکی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر مرودشت بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر مرودشت مرکز مخابراتی فجر مرودشت

استان فارس شهر مرودشت مرکز مخابراتی کوثر مرودشت

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر مهر بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر مهر مرکز مخابراتی مهر

استان فارس شهر مهر مرکز مخابراتی توابع مرکز گله دار

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر نی ریز بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر نی ریز مرکز مخابراتی شهید غزال

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر نورآباد بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر نورآباد مرکز مخابراتی شهید قندی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر پاسارگاد بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر پاسارگاد مرکز مخابراتی سعادت شهر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر خرمبید بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر خرمبید مرکز مخابراتی صفاشهر 1

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر سروستان بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر سروستان مرکز مخابراتی سروستان

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر سپیدان بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر سپیدان مرکز مخابراتی شهید کمالی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان فارس شهر زرقان بشرح زیر می باشد:

استان فارس شهر زرقان مرکز مخابراتی زرقان

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ساعت اداری با شماره 6186 - 021 تماس گرفته و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL اقدام به خرید الکترونیکی سرویس نمایید.