سفارش آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت در سراسر کشور

بررسی مناطق تحت پوشش و خرید آنلاین سرویس اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

کاربر گرامی توجه نمایید: این صفحه ویژه ثبت‌نام مشترکین جدید می‌باشد.
لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

امکان ارائه سرویس

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

ظرفیت تکمیل

صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

عدم امکان سرویس دهی

با عرض پوزش امکان سرویس دهی به شماره تلفن شما وجود ندارد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,854,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,290,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • یکساله با 1500 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,477,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,609,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • شش ماهه با 210 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,054,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,328,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • یکساله با 1000 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,677,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,827,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • شش ماهه با 300 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,126,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,227,340 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 144 گیگابایت
 • شش ماهه با 144 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,374,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,497,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 125 گیگابایت
 • (یکساله با 125 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان)

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,360 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • (یکساله با 60 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان)

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,014,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,105,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 48 گیگابایت
 • یکساله با 48 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,314,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,432,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 72 گیگابایت
 • یکساله با 72 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb توربو شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 657,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 716,130 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • شش ماهه با 30 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,719,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,873,710 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 111 گیگابایت
 • یکساله با 111 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb توربو شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,137,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,239,330 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • شش ماهه با 60 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,654,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,982,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 360 گیگابایت
 • یکساله با 360 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb توربو شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,515,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,651,350 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • شش ماهه با 90 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگ حجم پایه + 39 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,167,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,272,030 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگ حجم پایه + 78 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,214,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,413,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,754,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,001,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگ حجم پایه + 156 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 975,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,062,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگ حجم پایه + 60 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,879,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,048,655 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگ حجم پایه + 120 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,754,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,001,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,564,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,884,760 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگ حجم پایه + 240 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,050,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,144,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,438,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگ حجم پایه + 75 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,022,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,203,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,535,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,853,150 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ حجم پایه + 150 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,834,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,179,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,806,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,238,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ حجم پایه + 300 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,308,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگ حجم پایه + 135 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,307,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,514,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگ حجم پایه + 270 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,374,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,767,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگ حجم پایه + 540 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,166,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,360,940 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ حجم پایه + 450 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,131,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,502,790 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ حجم پایه + 900 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,830,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,534,700 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ حجم پایه + 1800 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,270,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگ حجم پایه + 600 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,587,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,999,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,727,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,242,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگ حجم پایه + 1200 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,854,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 11,830,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگ حجم پایه + 2400 گیگ بسته افزایشی
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس

راه اندازی مودم

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم .

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم هزینه نصب و راه اندازی توسط کارشناس 150.000 ریال که بعد از نصب به همراه هزینه ایاب و ذهاب به صورت نقدی دریافت میگردد.

مودم ندارم. (انتخاب مودم)

انتخاب مودم

شخصی

شرکتی

مشخصات خط تلفن ADSL

مشخصات متقاضی

مشخصات مالک خط

مشخصات مستاجر

مشخصات شرکت

مشخصات نماینده شرکت

پیش نمایش خرید

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی

کاربر گرامی : زمان لازم جهت راه اندازی سرویس 3 الی 5 روز کاری می‌باشد.

پرداخت

ثبت اطلاعات

کاربر عزیز:
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم ، اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی صبانت ثبت گردید ، از این پس میتوانید با کد پیگیری () مراحل کاری خود را از طریق وب سایت صبانت پیگیری نمایید.