تخفیف حجم اضافه صبانت

تخفیف حجم اضافه صبانت

تخفیف حجم اضافه صبانت

1399/11/11

1902

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست‌های مشترکین عزیز، شرکت صبانت بسته های حجم اضافه ویژه‌ای را جهت مشترکین عزیز در نظر گرفته.

به اطلاع می رساند بسته‌های حجم زماندار و عادی از تاریخ 99/11/07 لغایت 99/11/15 به شرح ذیل فعال می‌باشد.

بسته‌های زیر ویژه مشترکین صبانت بوده که حجم سرویس آنها به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است. بسته‌های حجم اضافه عادی تخفیف دار قابل استفاده تا پایان دوره سرویس می‌باشد و امکان خرید یک یا چند بسته بصورت همزمان وجود داشته و پس از اتمام زمان سرویس مشترک، میزان حجم باقیمانده از این بسته‌ها به دوره بعد منتقل می‌گردد.

بسته‌های حجم اضافه عادی تخفیف دار

40 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل
قابل انتقال به دوره

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 305,200 ریال

200 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,373,400 ریال

 

بسته‌های زیر ویژه مشترکین صبانت بوده که حجم سرویس آنها به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است. این بسته‌ها با خرید به صورت خودکار فعال و غیر قابل برگشت می‌باشند، و تا زمانی که مشترک بسته فعال داشته باشد امکان خرید بسته زماندار دیگر وجود ندارد. حجم بسته قابل استفاده در زمان مشخص شده بوده و قابل انتقال به دوره بعد نمی‌باشد.

بسته‌های حجم اضافه زماندار

30 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 15 گیگابایت ترافیک بین‌الملل
به شرط استفاده 7 روزه

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 147,150 ریال