تخفیف حجم اضافه

تخفیف حجم اضافه

تخفیف حجم اضافه

1398/06/25

1353

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست‌های مشترکین عزیز، شرکت صبانت سرویس‌های حجم اضافه اقتصادی ویژه‌ای را جهت تمدید اشتراک در نظر گرفته.

به اطلاع می رساند بسته‌های حجم زماندار و عادی از تاریخ 98/05/15 لغایت 98/06/31 به شرح ذیل فعال می‌باشد.

بسته‌های زیر ویژه مشترکین صبانت بوده که حجم سرویس آنها به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است، بسته‌ها غیر زماندار بوده و قابل استفاده تا پایان دوره سرویس می‌باشد و امکان خرید یک یا چند بسته بصورت همزمان وجود داشته و پس از اتمام زمان سرویس مشترک، میزان حجم باقیمانده از این بسته‌ها به دوره بعد منتقل می‌گردد.

بسته‌های حجم اضافه عادی تخفیف دار

30 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 15 گیگابایت ترافیک بین‌الملل

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 196,200 ریال

100 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 654,000 ریال

 

بسته‌های زیر ویژه مشترکین صبانت بوده که حجم سرویس آنها به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است. این بسته‌ها با خرید به صورت خودکار فعال و غیر قابل برگشت می‌باشند، و تا زمانی که مشترک بسته فعال داشته باشد امکان خرید بسته زماندار دیگر وجود ندارد. حجم بسته قابل استفاده در زمان مشخص شده بوده و قابل انتقال به دوره بعد نمی‌باشد.

بسته‌های حجم اضافه زماندار

40 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده 7 روزه

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 103,550 ریال

72 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 36 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده 9 روزه

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 163,500 ریال

600 گیگابایت ترافیک حجمی داخلی معادل 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده 30 روزه

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 599,500 ریال

 

بسته شباهنگ

تمامی مشترکین محترم شرکت صبانت با خرید این بسته می‌توانند از ساعت 2 الی 7 صبح به صورت نامحدود حجمی از سرویس اینترنت خود استفاده نمایند.

بسته شباهنگ

بسته شباهنگ: سرویس نامحدود حجمی یک ماهه از ساعت 2 الی 7 صبح

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 81,750 ریال