پیشنهاد ویژه صبانت

پیشنهاد ویژه صبانت

پیشنهاد ویژه صبانت

1398/10/04

7517

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست‌های مشترکین عزیز، شرکت صبانت سرویس های اقتصادی ویژه ای را جهت تمدید اشتراک در نظر گرفته.

اعتبار سرویس‌های زیر تا تاریخ 1398/10/15 بوده و ویژه مشترکین فعلی شرکت صبانت که مدت زمان سرویس آنها تا آن تاریخ به پایان می‌رسد و یا مدت زمان سرویس به پایان رسیده و اقدام به تمدید اشتراک نکرده‌اند می‌باشد.

سرویس‌های پیشنهاد ویژه صبانت جهت تمدید اشتراک به شرح زیر می‌باشد:

 

سرویس‌های شش ماهه

سرویس 4 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 30 گیگابایت بین‌الملل

معادل 60 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 797,880 ریال

سرویس 4 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 96 گیگابایت بین‌الملل

معادل 192 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,321,080 ریال

سرویس 512Kb UP TO 8Mb شش ماهه با ترافیک حجمی 63 گیگابایت بین‌الملل

معادل 126 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 994,080 ریال

سرویس 8 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 126 گیگابایت بین‌الملل

معادل 252 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,648,080 ریال

سرویس 16 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 100 گیگابایت بین‌الملل

معادل 200 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,582,680 ریال

سرویس 16 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 336 گیگابایت بین‌الملل

معادل 672 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 2,629,080 ریال

 

سرویس‌های یکساله

سرویس 4 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 288 گیگابایت بین‌الملل

معادل 576 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 3,152,280 ریال

سرویس 8 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 60 گیگابایت بین‌الملل

معادل 120 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 994,080 ریال

سرویس 8Mb UP TO 16Mb یکساله با ترافیک حجمی 420 گیگابایت بین‌الملل

معادل 840 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 3,937,080 ریال

 

مشترکین گرامی می‌توانند مبلغ سرویس مورد نظر خود را به شماره کارت شرکت واریز نموده و سپس جهت تمدید اشتراک با ما تماس گرفته و شماره رسید واریزی را اطلاع دهند، و یا با مراجعه به پنل کاربری صبانت اقدام به خرید الکترونیکی سرویس‌های فوق نمایند.

شماره کارت شرکت

5022-2910-4774-8734

بانک پاسارگاد به نام سعید صفائیان

برای کسب اطلاعات بیشتر و تمدید اشتراک می‌توانید با شماره 6186 - 021 داخلی 1 واحد فروش و امور مشتریان تماس حاصل نمایید.