پیشنهاد ویژه صبانت

پیشنهاد ویژه صبانت

پیشنهاد ویژه صبانت

1398/07/30

5966

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست‌های مشترکین عزیز، شرکت صبانت سرویس های اقتصادی ویژه ای را جهت تمدید اشتراک در نظر گرفته.

اعتبار سرویس‌های زیر تا تاریخ 1398/07/30 بوده و ویژه مشترکین فعلی شرکت صبانت که مدت زمان سرویس آنها تا آن تاریخ به پایان می‌رسد و یا مدت زمان سرویس به پایان رسیده و اقدام به تمدید اشتراک نکرده‌اند می‌باشد.

سرویس‌های پیشنهاد ویژه صبانت جهت تمدید اشتراک به شرح زیر می‌باشد:

 

سرویس‌های سه ماهه

سرویس 4 مگابیت سه ماهه با ترافیک حجمی 40 گیگابایت بین‌الملل

معادل 80 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 660,540 ریال

 

سرویس‌های شش ماهه

سرویس 4 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 75 گیگابایت بین‌الملل

معادل 150 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,090,000 ریال

سرویس 8 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 24 گیگابایت بین‌الملل

معادل 48 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 585,330 ریال

سرویس 8 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 90 گیگابایت بین‌الملل

معادل 180 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,484,580 ریال

سرویس 16 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 54 گیگابایت بین‌الملل

معادل 108 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 994,080 ریال

سرویس 16 مگابیت شش ماهه با ترافیک حجمی 180 گیگابایت بین‌الملل

معادل 360 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

به شرط استفاده هر ماه 30 گیگ بین‌الملل معادل 60 گیگ داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,975,080 ریال

 

سرویس‌های یکساله

سرویس 4 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 120 گیگابایت بین‌الملل

معادل 240 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,648,080 ریال

سرویس 8 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 36 گیگابایت بین‌الملل

معادل 72 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 748,830 ریال

سرویس 8 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 150 گیگابایت بین‌الملل

معادل 300 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 2,465,580 ریال

سرویس 16 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 96 گیگابایت بین‌الملل

معادل 192 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 1,375,580 ریال

سرویس 16 مگابیت یکساله با ترافیک حجمی 408 گیگابایت بین‌الملل

معادل 816 گیگابایت به شرط استفاده داخلی

به شرط استفاده هر ماه 34 گیگ بین‌الملل معادل 68 گیگ داخلی

مبلغ قابل پرداخت با احتساب مالیات 4,373,000 ریال

 

مشترکین گرامی می‌توانند مبلغ سرویس مورد نظر خود را به شماره کارت شرکت واریز نموده و سپس جهت تمدید اشتراک با ما تماس گرفته و شماره رسید واریزی را اطلاع دهند، و یا با مراجعه به پنل کاربری صبانت اقدام به خرید الکترونیکی سرویس‌های فوق نمایند.

شماره کارت شرکت

5022-2910-4774-8734

بانک پاسارگاد به نام سعید صفائیان

برای کسب اطلاعات بیشتر و تمدید اشتراک می‌توانید با شماره 6186 - 021 داخلی 1 واحد فروش و امور مشتریان تماس حاصل نمایید.