راه اندازی صبانت همدان

راه اندازی صبانت همدان

راه اندازی صبانت همدان

1397/07/18

711

شرکت ارتباط گستر صبا نمایندگی صبانت همدان زین پس آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در استان همدان شهر همدان و شهراستانهای استان همدان می باشد.

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان همدان شهر همدان بشرح زیر می باشد:

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی باباطاهر

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی بعثت

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی تختی

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی خضریان

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی شهرک بهشتی

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی شهرک مدنی

استان همدان شهر همدان مرکز مخابراتی پاستور

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان همدان شهر تویسرکان بشرح زیر می باشد:

استان همدان شهر تویسرکان مرکز مخابراتی رضی الدین

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان همدان شهر بهار بشرح زیر می باشد:

استان همدان شهر بهار مرکز مخابراتی آیت الله بهاری

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان همدان شهر ملایر بشرح زیر می باشد:

استان همدان شهر ملایر مرکز مخابراتی شهید مدنی

استان همدان شهر ملایر مرکز مخابراتی ولیعصر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان همدان شهر نهاوند بشرح زیر می باشد:

استان همدان شهر نهاوند مرکز مخابراتی شهید قدوسی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان همدان شهر رزن بشرح زیر می باشد:

استان همدان شهر رزن مرکز مخابراتی رزن

 

​برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ساعت اداری با شماره 6186 - 021 تماس گرفته و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL اقدام به خرید الکترونیکی سرویس نمایید.