راه اندازی صبانت اراک

راه اندازی صبانت اراک

راه اندازی صبانت اراک

1397/07/18

400

شرکت ارتباط گستر صبا نمایندگی صبانت اراک زین پس آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در استان مرکزی شهر اراک و شهراستانهای استان مرکزی می باشد.

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان مرکزی شهر اراک بشرح زیر می باشد:

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی شازند

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی شهید باهنر

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی شهید رضایی 1

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی شهید رضایی 2

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی شهید علیزاده

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی شهید پاگلی

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی مالک اشتر

استان مرکزی شهر اراک مرکز مخابراتی مهاجران

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان مرکزی شهر دلیجان بشرح زیر می باشد:

استان مرکزی شهر دلیجان مرکز مخابراتی نبوت

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان مرکزی شهر خمین بشرح زیر می باشد:

استان مرکزی شهر خمین مرکز مخابراتی مصطفی خمینی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان مرکزی شهر ساوه بشرح زیر می باشد:

استان مرکزی شهر ساوه مرکز مخابراتی شهرک صنعتی

استان مرکزی شهر ساوه مرکز مخابراتی قدس

استان مرکزی شهر ساوه مرکز مخابراتی مامونیه

استان مرکزی شهر ساوه مرکز مخابراتی چمران

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان مرکزی شهر تفرش بشرح زیر می باشد:

استان مرکزی شهر تفرش مرکز مخابراتی زمانی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ساعت اداری با شماره 6186 - 021 تماس گرفته و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL اقدام به خرید الکترونیکی سرویس نمایید.