راه اندازی صبانت گرگان

راه اندازی صبانت گرگان

راه اندازی صبانت گرگان

1397/07/18

266

شرکت ارتباط گستر صبا نمایندگی صبانت گرگان زین پس آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در استان گلستان شهر گرگان و شهراستانهای استان گلستان می باشد.

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر گرگان بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر گرگان مرکز مخابراتی امام رضا

استان گلستان شهر گرگان مرکز مخابراتی امام سجاد

استان گلستان شهر گرگان مرکز مخابراتی حافظ (پیامبر اعظم)

استان گلستان شهر گرگان مرکز مخابراتی صلبی

استان گلستان شهر گرگان مرکز مخابراتی ولیعصر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر آق قلا بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر آق قلا مرکز مخابراتی آق قلا

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر علی آباد بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر علی آباد مرکز مخابراتی علی آباد

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر آزاد شهر بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر آزاد شهر مرکز مخابراتی آزاد شهر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر بندر گز شهر بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر بندر گز مرکز مخابراتی علیرضا کرد افشاری

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر گنبد بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر گنبد مرکز مخابراتی انقلاب

استان گلستان شهر گنبد مرکز مخابراتی علیزاده

استان گلستان شهر گنبد مرکز مخابراتی وحدت

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گلستان شهر کردکوی بشرح زیر می باشد:

استان گلستان شهر کردکوی مرکز مخابراتی صابری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ساعت اداری با شماره 6186 - 021 تماس گرفته و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL اقدام به خرید الکترونیکی سرویس نمایید.